Αρχική »

Αρχική


Ε.Α.Π. & Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική", για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Ημερομηνία Δημιουργίας : 27-04-2015

Μη διαθεσιμότητα χρήσης της σελίδας Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Ε.Α.Π http://payments.eap.gr από 24/04 έως 11/05

Ημερομηνία Δημιουργίας : 27-04-2015

Αποτελέσματα κατηγορίας Γ των METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-04-2015

Αποτελέσματα κατηγορίας Γ των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-04-2015

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ

Ημερομηνία Δημιουργίας : 22-04-2015

Επιστημονική Ημερίδα με τον Ed Taylor, με θέμα: Θεωρία και εφαρμογές Μετασχηματίζουσας Μάθησης, 9 Μαΐου 2015, Αθήνα

Ημερομηνία Δημιουργίας : 15-04-2015

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ

Ημερομηνία Δημιουργίας : 16-04-2015

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ - Οδηγίες και Πίνακες Αποτελεσμάτων

Ημερομηνία Δημιουργίας : 16-04-2015

Πρόγραμμα παρουσίασης / εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015

Ημερομηνία Δημιουργίας : 03-04-2014

Εσωτερική Ηλεκτρονική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΕΑΠ 2014-2015

Ημερομηνία Δημιουργίας : 03-04-2015

<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας