Προγράμματα Σπουδών » Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. MSc

Ίδρυση


Το πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 προσφέροντας 4 Θεματικές Ενότητες.


Σκοπός - Περιγραφή


Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση στελεχών των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες θεωρητικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα συνδράμουν στην αποτελεσματική άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων τους στις μονάδες του Ε.Σ.Υ.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 31 Social and Behavioral Sciences
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7


Προϋποθέσεις Εισαγωγής


Σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. (211/19-4-2011 συνεδρίαση) μετά από σχετική εισήγηση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (5η/22-2-2011 συνεδρίαση) το ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.» καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.


Διάρθρωση


1o έτος σπουδών
ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Υπηρεσιών Υγείας
ΔΜΥ51 Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις


2o έτος σπουδών

ΔΜΥ60 Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΥΥ61 Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(24 ECTS)

 

 


 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος


Ειδικός Κανονισμός Σπουδών


Στο πρόγραμμα δεν ισχύει Ειδικός Κανονισμός Σπουδών, και όλα τα θέματα σπουδών ρυθμίζονται με βάση το Γενικό Κανονισμό Σπουδών (ΓΚΣ), τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών και το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΕΑΠ.

Οδηγός Σπουδών του ΠΣ ΔYY ακαδ. έτους 2011-12


Επικοινωνία


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: κ. Μιχάλης Χλέτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, email: mhletsos@otenet.gr


Για όσους δεν είναι φοιτητές του ΕΑΠ και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το ΕΑΠ και ειδικότερα για τα προγράμματα της Σχολής, η ενημέρωση μπορεί να δοθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr

 

Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Γεώργιος Νικάκης
τηλ: 2610 367361 - fax: 2610 367110 - e-mail: dyy@eap.gr


Ανακοινώσεις


Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

 

Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών


<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας