ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ (2010 - 2011)

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
 
Τα προγράμματα σπουδών και οι προσφερόμενες ανά πρόγραμμα θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 έχουν ως εξής:
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ [ 4200 ΘΕΣΕΙΣ]
1 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800
2 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 800
3 Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100
4 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500
5 Πληροφορική 1000
6 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1000
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (Μ.Δ.Ε.) [3200 ΘΕΣΕΙΣ]
1 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 100
2 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 90
3 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 70
4 Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (*) 90 (36+54)
5 Εκπαίδευση Ενηλίκων (*) 140 (20+120)
6 Σπουδές στην Εκπαίδευση (*) 350 (100+250)
7 Διαχείριση Τεχνικών Έργων (*) 160 (128+32)
8 Διασφάλιση Ποιότητας 235
9 Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 150
10 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 90
11 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 100 (50+50)
12 Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (*) 90 (72+18)
13 Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 60
14 Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 45
15 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60
16 Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 120
17 Διαχείριση Αποβλήτων 90
18 Τεχνολ. υλικού και λογισμικού: Συστ. Διάχυτων Υπολογισμών 60
19 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 200
20 Διοίκηση Μονάδων Υγείας 170
21 Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ 30
22 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 120
23 Διοιίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 240
24 Τραπεζική 235
25 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 60
26 Σχεδιασμός Φωτισμού: Πολυμέσα 45
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 7400
* Τα προγράμματα που σημειώνονται με (*) παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στις προϋποθέσεις εισαγωγής.
 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε ένα και μόνο ένα εκ των προηγουμένων προγραμμάτων. Πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε προγράμματος.
 
Προσοχή! Πριν απο τη συμπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξουν..
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις επόμενες οδηγίες πριν υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.
1. Το ΕΑΠ δεν θα δεχτεί έντυπες αιτήσεις συμμετοχής. Η εκδήλωση υποψηφιότητας θα γίνει μόνο με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ και με τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας. Γι' αυτό οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στο ΕΑΠ. Έντυπες αιτήσεις είναι άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί από την Νοεμβρίου 2009 μέχρι το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2009 (ώρα 12:00). Η δημόσια και ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία εισαγγελικής αρχής και επροσώπων, την 19η Δεκεμβρίου 2009 (Σάββατο) και ώρα 10:00 π.μ.
3. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων έχει εξεταστεί και έχει διαπιστωθεί ότι εργάζεται επιτυχώς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατούς με web browser I.E. 6.0 και νεώτερους ή Mozilla FireFox και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Apple με MacOS 9.0 ή νεώτερο και web browser I.E. 6.0 και νεότερο ή Mozilla FireFox.
4. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία της αίτησης με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες χωρίς κόμματα, τελείες ή άλλα σημεία στίξης. Μην ξεκινάτε τη συμπλήρωση ενός πεδίου με κενό. Γράψτε τον αριθμό πολιτικής ή άλλου είδους ταυτότητας που έχετε, χωρίς να αφήσετε κενό μεταξύ γράμματος (ή γραμμάτων) και αριθμών. Πρέπει να θυμάστε αν γράψατε τον αριθμό αυτό με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αν θελήσετε να αναζητήσετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της.
5. Εάν δεν γνωρίζετε ή δεν είστε σίγουροι για όσα σας ζητούνται στην αίτηση, μη συνεχίζετε τη συμπλήρωσή της και την αποστολή της, αλλά επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΕΑΠ για διευκρινίσεις.
6. Μετά την αποστολή της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί το μήνυμα που πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης από το ΕΑΠ. Μετά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος, είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτησή σας έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα του ΕΑΠ. Ύστερα από αυτό, η υποβολή αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης είναι άσκοπη. Εκτυπώστε το μήνυμα αυτό, το οποίο αποτελεί μια σύνοψη της αίτησης, και φυλάξτε το. Έτσι, σε μελλοντική επικοινωνία με το ΕΑΠ, θα είναι ευκολότερη η εξυπηρέτησή σας.
7. Εάν στην αίτησή σας δηλώσετε έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αμέσως μετά από την διαδικασία της επιλογής της 19ης Δεκεμβρίου θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα φαίνεται η σειρά κατάταξής σας, στο πρόγραμμα που επιλέξατε. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση (δηλαδή είτε λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή όχι) θα πρέπει να αναζητήσετε μετά την ηλεκτρονική κλήρωση στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ τη σειρά κατάταξής σας.
8. Αφού υποβάλετε αίτηση μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχετε καταγράψει σ΄ αυτήν, με τη χρήση του πεδίου "Έλεγχος Υποβολής Αίτησης". Για το σκοπό αυτό πρέπει να θυμάστε τον αριθμό ταυτότητας, έτσι ακριβώς όπως τον γράψατε όταν κάνατε την αίτησή σας.
9. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο μία αίτηση προκειμένου να εισαχθεί στο ΕΑΠ (ανεξαρτήτως κατηγορίας ή προγράμματος). Αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί ακόμα και αν, μετά την ηλεκτρονική κατάταξη, βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Αν κάποιος υποψήφιος έχει υπόνοιες ότι από λάθος υπέβαλε δύο ή περισσότερες αιτήσεις, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, να ζητήσει έλεγχο από το ΕΑΠ και τη διαγραφή των αιτήσεων, των πέραν της μίας.
10. Κατά την υποβολή της αίτησης και για τυπικούς λόγους, στο ΕΑΠ καταλήγουν και καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή μέσω του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
11. Το ΕΑΠ εγγυάται πως τα στοιχεία που θα αναγραφούν στις αιτήσεις των υποψηφίων και θα αποσταλούν στο ΕΑΠ δεν θα μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο. Η καταγραφή και η επεξεργασία τους είναι καθαρώς ηλεκτρονική και σ' αυτή δεν παρεμβάλλεται καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Μερικά από αυτά χρησιμεύουν (εκτός από την επιλογή) για την αυτόματη καταγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο του ΕΑΠ, εφόσον τελικά οι υποψήφιοι επιλεγούν.
12. Εκ των υστέρων διόρθωση των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στην αίτηση (π.χ. αριθμός ταυτότητας, πρόγραμμα σπουδών κλπ.) δεν είναι δυνατόν να γίνει σε καμία περίπτωση. Είναι φανερό λοιπόν, πως πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές σας.
13. Το ΕΑΠ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του κατά οποιουδήποτε (α) δράσει με στόχο την με διαφόρους τρόπους παρεμπόδιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων, (β) υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ψευδή, παραπλανητικά ή υβριστικά στοιχεία.
 

Η συνέχιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής που έχουν τεθεί από το ΕΑΠ και στις διαδικασίες που ακολουθούν.

Μπορείτε τώρα να πιέσετε με το "ποντίκι" στα προπτυχιακά προγράμματα ή σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να υποβάλετε την αίτησή σας μόνον όταν πράγματι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ, έχετε τελικά αποφασίσει για το πρόγραμμα που θα επιλέξετε και πληροίτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής σ' αυτό.

 
 
Προγράμματα που οδηγούν σε Πτυχίο (προπτυχιακά - τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης) :
1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Πιέστε εδώ

2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
3. Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός
4. Πληροφορική
5. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
6. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 
Προγράμματα που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών) :
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας Πιέστε με το ποντίκι πάνω στον τίτλο του προγράμματος, στο οποίο επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση   
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (*)
Εκπαίδευση Ενηλίκων (*)
Σπουδές στην Εκπαίδευση (*)
Διαχείριση Τεχνικών Έργων (*)
Διασφάλιση Ποιότητας
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (*)
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
Διαχείριση Αποβλήτων
Τεχνολ. υλικού και λογισμικού: Συστ. Διάχυτων Υπολογισμών
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Τραπεζική
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα
Σχεδιασμός Φωτισμού: Πολυμέσα