ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (προσφερόμενες θέσεις)

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Εκπαίδευση Ενηλίκων

1299

Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

673

Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

298

Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

158

Σπουδές στην Εκπαίδευση

5380

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

665
   
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Διασφάλιση Ποιότητας

2417

Διαχείριση Αποβλήτων

1538

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

2288

Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος

191

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

340

Μεταπτυχιακή Εξειδ. Καθηγητών Φυσ. Επιστημών

330

Μεταπτυχιακή Εξειδ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

567

Περιβαλλ. Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

564

Περιβαλλ. Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

746

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

63

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

334
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού
359
   
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

3357

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

2896

Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ

169

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

3302

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

1149

Τραπεζική

4034
   
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

476 
Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα
252
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:

   
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

4334

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

3576

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

536
   
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Πληροφορική

4167

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

756
   
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

10055
   

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

Για τα προγράμματα με ιδιαιτερότητες στις προϋποθέσεις εισαγωγής ανάλογα με το πτυχίο και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ως εξής:

   

Εκπαίδευση Ενηλίκων - με Θ.Ε.  26
Εκπαίδευση Ενηλίκων - χωρίς Θ.Ε. 1273
 
Σπουδές στην Εκπαίδευση - με Θ.Ε. 
 43
Σπουδές στην Εκπαίδευση - χωρίς Θ.Ε.  5337
   
Διαχείριση Τεχνικών Έργων - (1)  1200
Διαχείριση Τεχνικών Έργων - (2)  1088
   
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμ. Κατασκευές - (1)  249
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμ. Κατασκευές - (2)  85
   
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία - (1)  237
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία - (2)  428
   
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων - (1)  347
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων - (2)  294
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων - (3)  105

 

                                  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΜΕΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (προσφερόμενες θέσεις)

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

3

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

57

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

35
   
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Πληροφορική

47

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

15
   
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

94
   

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΤΕΙ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (προσφερόμενες θέσεις)

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Εκπαίδευση Ενηλίκων

24

Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

9

Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

5

Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

3

Σπουδές στην Εκπαίδευση

110

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

14
   
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Διασφάλιση Ποιότητας

20

Διαχείριση Αποβλήτων

20

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

36

Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

6

Μεταπτυχιακή Εξειδ. Καθηγητών Φυσ. Επιστημών

3

Μεταπτυχιακή Εξειδ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

9

Περιβαλλ. Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

9

Περιβαλλ. Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

17

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού
7
   
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

41

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

46

Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ

2

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

42

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

27

Τραπεζική

61
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

10
Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα
6
   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:

                                                                                                                              

Για τα προγράμματα με ιδιαιτερότητες στις προϋποθέσεις εισαγωγής ανάλογα με το πτυχίο και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ως εξής:

Εκπαίδευση Ενηλίκων - με Θ.Ε.  1
Εκπαίδευση Ενηλίκων - χωρίς Θ.Ε. 23
 
Σπουδές στην Εκπαίδευση - με Θ.Ε. 
2
Σπουδές στην Εκπαίδευση - χωρίς Θ.Ε.  108
 
Διαχείριση Τεχνικών Έργων - (1)  7
Διαχείριση Τεχνικών Έργων - (2)  29
 
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμ. Κατασκευές - (1)  3
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμ. Κατασκευές - (2)  2
 
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία - (1)  3
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία - (2)  11
 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων - (1)  8
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων - (2)  5
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων - (3)  4