Προγράμματα Σπουδών » Πτυχιακά

Πτυχιακά

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Σκοπός - Περιγραφή


Σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και να παρουσιάσει διαχρονικά τη συνεισφορά του.

Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει γενικές γνώσεις και κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν στις διαδοχικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης), αναδεικνύοντας τη συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες. Tο Πρόγραμμα συνδυάζει τη μελέτη της ιστορίας, της πνευματικής ζωής (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες) και των τεχνών (εικαστικές τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος κ.ά.) και ενθαρρύνει τη συνεξέταση των πολιτισμικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν αποκτήσει τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες: την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη, ανάλυση και σύνθεση, την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου, την ικανότητα γραπτής επικοινωνίας στη μητρική τους γλώσσα, καθώς και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228- Humanities/ interdisciplinary programme

 

 


Διδάσκοντες


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

Συντονιστές Θ.Ε.
ΕΛΠ10 ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΠ11 ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΛΠ12 ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΛΠ20 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΛΠ21 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΛΠ22 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΠ30 ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΠ31 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΠ40 ΓΟΥΛΙΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΛΠ41 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΠ42 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΠ43 ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΠ44 ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΛΠ45 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΠΟ10 ΡΟΤΖΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Προϋποθέσεις Εισαγωγής


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17


Προσφερόμενες θέσεις: 1.100

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Διακόσιες είκοσι (220) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.


Επικοινωνία


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Αργυρώ Λουκάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών : Λυδία Αποστολάκη, Βασιλική Αθανασακοπούλου
τηλ: 2610 367339, 2610 367331 - fax: 2610 367110 - e-mail: elp@eap.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr


<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας