Προγράμματα Σπουδών » Πτυχιακά

Πτυχιακά

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Σκοπός - Περιγραφή


Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Eυρώπης και του Πολιτισμού της, δηλαδή, συνολική και ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού πεδίου και της κουλτούρας του.

 

To προπτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" αποτελεί πρωτοτυπία του ΕΑΠ και συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση του περιεχομένου σπουδών της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο συγκροτεί και προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές Ευρωπαϊκές σπουδές με έμφαση σε θέματα Πολιτισμού υπό την ευρεία επιστημονική έννοια του όρου. Όσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα λειτουργούν μέχρι τώρα προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά, γι? αυτό, κρίνονται ως αρκετά επιμερισμένα ως προς το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ή αναφέρονται κυρίως σε σπουδές ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα αυτό του ΕΑΠ το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, περιλαμβάνει ευρύ συνδυασμό τόσο καθιερωμένων όσο και καινούργιων γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων, με σκοπό να προσεγγίζονται τα βασικά συστατικά και οι κεντρικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν διαχρονικά αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι α) ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών του Προγράμματος, β) η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς τους, γ) η δυνατότητα να κατανοούν τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, δ) η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία υπερεθνικών διαδικασιών. Άλλος στόχος είναι η ε) παρουσίαση της διαδικασίας σχηματισμού της πολυ-πρισματικής εικόνας του Ευρωπαϊκού φαινομένου και πολιτισμού που καθορίζει και τη σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης.

 

Στα συγγράμματα που έχουν συνταχθεί ειδικά για το πρόγραμμα και τα οποία συνοδεύονται από ευρεία βιβλιογραφία, είτε με τη μορφή παραλλήλων κειμένων, είτε ως αυτοτελή συγγράμματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούν να αναζητηθούν και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, αναλύονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης δράσης και ζωής σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης ?όπως π.χ. η δημογραφία, το κλίμα, η γεωγραφία, η κοινωνική οργάνωση, οι θεσμοί, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η οικονομία, οι συσσωματώσεις, η γνώση, η καθημερινή ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις και εκφράσεις, αλλά και τα προϊόντα της ανθρώπινης δράσης όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η τέχνη, η πολιτική η οικονομία, η δομή των κοινωνιών κ.ά. Ανιχνεύονται, επίσης, αφενός, οι σημαντικές τομές και μεταβολές, αλλά και οι σιωπηλές συνέχειες της μακράς διάρκειας της ιστορίας, αφετέρου. Οι ψηφίδες αυτές του πολύπλοκου και γοητευτικού ευρωπαϊκού μωσαϊκού διαχέονται στις βασικές θεματικές ενότητες που απαρτίζουν το Πρόγραμμα, όπως, Γενική Ευρωπαϊκή Ιστορία, Οικονομική κα Κοινωνική Ιστορία, Φιλοσοφία, Επιστήμες και Τέχνες, Γεωγραφία, Μεσαιωνικός και Δυτικός Κόσμος, καθώς και σε άλλες ενότητες που διαπραγματεύονται ειδικότερα θέματα και μεγάλες συζητήσεις. Η διάρθρωση αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ανοικτή ιστορική προσέγγιση που καθιστά τα μαθήματα ιστορίας (Γενική Ιστορία και Κοινωνική/Οικονομική Ιστορία) κεντρικά. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος επιτρέπει σε όποιους ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν και να εμβαθύνουν σε κάποιον από τους τομείς αυτούς, να προχωρήσουν σε παράπλευρες μελέτες έχοντας κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην εργασία τους, να διευρύνουν την κριτική ικανότητα και την πνευματική καλλιέργειά τους. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και ως προς τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο ανταγωνισμός για τους νέους αυξάνει, η επικοινωνία καταργεί τα σύνορα. Ενεργός πολίτης  είναι ο μορφωμένος πολίτης, ο οποίος χρειάζεται να διαθέτει αίσθηση και γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος, δυνατότητες ισότιμης επικοινωνίας, συνεργασίας και ίσων ευκαιριών.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση,
- Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης», τις μεταβολές στα γεωγραφικά της όρια και στα σύνορα των εθνών κρατών, και τις συνακόλουθες πολιτισμικές μεταβολές στην ιστορική πορεία.
- Να προσδιορίζουν τα στάδια κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής εξέλιξης στην Ευρώπη και στα έθνη κράτη που την απαρτίζουν.
- Να προδιορίζουν βασικές συνιστώσες του πολιτισμού της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαχρονικών χαρακτηριστικών της πνευματικής καλλιέργειας (civilization), όσο και της χωρικής διαφοροποίησης και εναλλαγής πολιτιστικών ρευμάτων (culture).
- Να αναλύουν κριτικά την κάθε μία από συνιστώσες αυτές στην ιστορική τους πορεία, γεωγραφία και χωρικότητα: τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση, τις πολιτικές ιδεολογίες και μεταβολές στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, τους θεσμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συστήματα κοινωνικο-οικονομικής συγκρότησης και  πολιτιστικής επικοινωνίας.
- Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες μετάδοσης γνώσεων και σύνθεσης μικρών δοκιμίων για τις εξελίξεις της κάθε συνιστώσας του ευρωπαϊκού πολιτισμού από το μεσαίωνα και τη συγκρότηση του έθνους κράτους μέχρι την αποικιοκρατία και την παγκοσμιοποίηση.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών:
240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228- Humanities/ interdisciplinary programme


Διδάσκοντες


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών:
ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΔΗΣ, Καθηγητής ΕΑΠ

Συντονιστές Θ.Ε.:
ΕΠΟ10 ΡΟΤΖΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟ11 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΟ12 ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Καθηγήτρια ΕΑΠ
ΕΠΟ20 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΟ21 ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Λέκτορας ΕΑΠ
ΕΠΟ22 ΚΑΛΔΗΣ ΒΥΡΩΝ, Καθηγητής ΕΑΠ
ΕΠΟ30 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΠΟ31 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΠΟ32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΠΟ33 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΕΠΟ41 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΠΟ42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΠΟ43 ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Καθηγητές - Σύμβουλοι ανά Θ.Ε.:
ΕΠΟ10
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΙΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΟΡΔΑΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΒΑΙΟΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΤΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΕΠΟ11
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΕΠΟ12
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΡΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΑΜΠΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

ΕΠΟ20
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΙΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΜΟΥΡΙΚΗ - ΖΕΡΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΕΝΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΩΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΠΟ21
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΩΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΛΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΙΠΙΝΙΑ ΙΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΟΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΟ22
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΟΥΔΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΡΟΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΑΓΓΙΝΗ ΓΚΟΛΦΩ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΥΡΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΩΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΡΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΠΟ30

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΖΙΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΟ31
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΙΦΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΡΓΟΥΠΗ-ΣΑΒΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΕΝΤΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ-ΚΑΤΙΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΡΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΟ32
ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΤΖΗ-ΠΡΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΛΗΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
ΤΖΑΡΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΟ33
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΟ41
ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΟ42
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΜΥΡΩΝ
ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΕΡΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΠΟ43
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠYPOΣ
ΜΕΛΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΜΠΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Προϋποθέσεις Εισαγωγής


Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

 

Προσφερόμενες θέσεις: 1000

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Διακόσιες (200) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.  

 


Επικοινωνία


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Καθηγητής Βύρων Χ. Καλδής

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Κατερίνα Θεοδόση, Χάρης Ντζουραμάνης
τηλ.: 2610 367349, 2610 367330 - fax: 2610 367650 - e-mail: epo@eap.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367650, e-mail: info@eap.gr


<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας