Προγράμματα Σπουδών » Πτυχιακά

Undergraduate

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Σκοπός - Περιγραφή


Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να καλύψει κατά ενιαίο τρόπο το χώρο των φυσικών επιστημών, δηλαδή τις βασικές γνωστικές περιοχές από τις επιστήμες της Φυσικής, της Xημείας και της Bιολογίας, προβάλλοντας την ενότητα των επιστημών αυτών και αναδεικνύοντας σημαντικές διεπιστημονικές περιοχές τους. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην κατανόηση αρχών, εννοιών, θεωριών αλλά και των κυριότερων εφαρμογών, καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 44 Physical Sciences
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0538 Physical Sciences


Προϋποθέσεις Εισαγωγής


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Προσφερόμενες θέσεις: 150

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 


Επικοινωνία


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Διονύσιος Στυλιανέσης, Δημοσθένης Σαμαράς

τηλ: 2610 367335, 2610 367320 - fax: 2610 367110 - e-mail: fye@eap.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - Fax: 2610 367110 - E-Mail: info@eap.gr


<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας