Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο »

Το ΕΑΠ Σήμερα


1. Αριθμός πτυχιακών φοιτητών:  Ενεργοί 16.369, Εγγεγραμμένοι 18.874
2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 15.458, Εγγεγραμμένοι 17.167
3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 82
4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 32
5. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 232
6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16: 40.018
7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16:10.661 [9.900+240(ΑΜΕA)+521(μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑTEI με προσωποπαγή θέση και εργαστηριακούς συνεργάτες)]
8. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 41.904
9. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 10.759 [10.000+245(ΑΜΕA)+514(μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑTEI με προσωποπαγή θέση και εργαστηριακούς συνεργάτες)]
10. Συνολικά αποφοιτήσαντες: 27.770
α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 10.595
β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 17.175
γ) Διδακτορικά: 43
11. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 746
12. Αριθμός υποτροφιών από το 1998 μέχρι σήμερα: 9.988 (υποτροφίες βάσει κριτηρίων 8.948, υποτροφίες αριστείας 1.040)
13. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 1.730. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: 48
15. Διοικητικό Προσωπικό:
α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ): 8
β) Αορίστου χρόνου: 39
γ) Σύμβαση έργου: 198
δ) Ορισμένου χρόνου: 0
16. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί: 0
Με απόσπαση ΙΔΑΧ: 1
17. Εκπαιδευτικές Σταθερές:
α) Πέντε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 10 πόλεις.
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Χανιά - Ιωάννινα - Κομοτηνή - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα)
β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως
γ) Συμβουλευτική από απόσταση
δ) Τελικές Εξετάσεις σε 10 πόλεις
ε) Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/20
στ) Μελέτη από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό
18. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 10 κτίρια συνολικού εμβαδού: 10.565,14 τ.μ.<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας