Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο »

Το ΕΑΠ Σήμερα


1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών:  Ενεργοί 15.723, Εγγεγραμμένοι 18.596
2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 13.716, Εγγεγραμμένοι 15.314
3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 80
4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 31
5. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 205
6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 43.810
7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 10.000+195(ΑΜΕA)+380(KΑΘΗΓ. TEI)
8. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 41.904
9. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 10.000+245(ΑΜΕA)+511(KΑΘΗΓ. TEI)
10. Συνολικά αποφοιτήσαντες:
α) Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 9.311
β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 15.232
γ) Διδακτορικά: 36
11. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 733
12. Αριθμός υποτροφιών από το 1998 μέχρι σήμερα: 8.355
13. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 1.317
14. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: 48
15. Διοικητικό Προσωπικό:
α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ): 8
β) Αορίστου χρόνου: 39
γ) Σύμβαση έργου: 196
δ) Ορισμένου χρόνου: 0
16. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί: 1
Με απόσπαση ΙΔΑΧ: 1
17. Εκπαιδευτικές Σταθερές:
α) Πέντε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 10 πόλεις.
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Χανιά - Ιωάννινα - Κομοτηνή - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα)
β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως
γ) Συμβουλευτική από απόσταση
δ) Τελικές Εξετάσεις σε 10 πόλεις
ε) Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/20
στ) Μελέτη από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό
18. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 10 κτίρια συνολικού εμβαδού: 10.565,14 τ.μ.<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας