ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ »

Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ


Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, το Ε.Α.Π. θα παρέχει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δωρεάν για όλους τους ενεργούς φοιτητές του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Για το σκοπό αυτό έχει ήδη προβεί στη δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - e-mail για την πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε φοιτητή ως μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π. Ο λογαριασμός αυτός είναι της μορφής "stdαριθμός μητρώου φοιτητή@ac.eap.gr" (π.χ. std888888@ac.eap.gr).


Η χρήση αυτού του λογαριασμού e-mail θα είναι στο εξής υποχρεωτική, καθότι όλη η επικοινωνία από και με το Ε.Α.Π. θα γίνεται, αποκλειστικά μέσω του παραπάνω λογαριασμού.
Προκειμένου να λάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης σε αυτόν παρακαλούμε  να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://apps.eap.gr/email/index.html


Για προβλήματα και ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας επικοινωνήστε με e-mail στο mail_support@eap.gr.


Με την πεποίθηση ότι η νέα αυτή υπηρεσία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρωτοπόρο εργαλείο στα χέρια σας, σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά και επιτυχή συνέχιση των σπουδών σας.

Ο Πρόεδρος
Της Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας