Σχολή Κοινωνικών Επιστημών »

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Σχολής Κοινωνικών Επιστημών


Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τραπεζική


Mπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες:

-μέσω της μηχανής αναζήτησης στη διεύθυνση της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ στο διαδίκτυο (http://lib.eap.gr) επιλέγοντας: Κατάλογος Βιβλιοθήκης / Κύριος Κατάλογος και αναζητώντας "Διπλωματικές" και τον κωδικό του Προγράμματος Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

-στους δικτυακούς τόπους των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των προγραμμάτων σπουδών στη δικτυακή πύλη του EΑΠ (http://class.eap.gr) επιλέγοντας: Όλες οι Θεματικές Ενότητες / το χώρο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Σπουδών που σας ενδιαφέρει / Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Διατριβές.<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας