el
el
WEB RADIO Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Logo πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Logo για webinar παρουσίασης μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΑΠ

ΔΙΔΑΣΚΩ ΣΤΟ ΕΑΠ

ΦΟΙΤΩ ΣΤΟ ΕΑΠ

Ανακοινώσεις

Συνεργασίες

Το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρουν το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκό Δίκαιο»

Το ΕΑΠ και η Ακαδημία Αθηνών προσφέρουν το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής»

Το ΕΑΠ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέρουν το Κοινό Διίδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη- Υδροπονία».

Το ΕΑΠ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προσφέρουν το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική».

Το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προσφέρουν από κοινού τα ΜΠΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» και «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή ».

Το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προσφέρουν από κοινού τα ΜΠΣ «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».

Το ΕΑΠ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρουν από κοινού το ΜΠΣ «MSc in Enterprise Risk Management».

Το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας».

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο