Το έργο BIBLIO της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ κεντρίζει το ενδιαφέρον στην ALL DIGITAL SUMMIT 2020

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Το έργο BIBLIO της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ κεντρίζει το ενδιαφέρον στην ALL DIGITAL SUMMIT 2020

Αποτελεί τιμή για το έργο BΙBLIO, η παρουσίασή του στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής 2020 του πανευρωπαϊκού δικτύου ALL DIGITAL, η οποία έλαβε χώρα μέσω Διαδικτύου την 7 και 8 Οκτωβρίου 2020. Το έργο BIBLIO συμπεριλήφθηκε στον δεύτερο κύκλο συζητήσεων (lighting talks) της πρώτης ημέρας (7/10) εργασιών της Συνόδου, όπου δόθηκε έμφαση στις εφαρμογές των ψηφιακών δεξιοτήτων και στο ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα ανάπτυξής τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλήθηκε η μεθοδολογία έρευνας που οδήγησε στην περιγραφή 2 αναδυόμενων εργασιακών προφίλ στον τομέα των Βιβλιοθηκών (“Community Engagement and Communication Officer” και “Digital Transformation Facilitator”), με έμφαση στα χαρακτηριστικά αυτών και τις ψηφιακές δεξιότητες που περιλαμβάνουν. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του έργου στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=qW9zxgdkXdk&t=2s&ab_channel=ALLDIGITAL (η παρουσίαση του BIBLIO ξεκινά στο σημείο 8:22:40).

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 400 άτομα. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρείτε εδώ.