Υποβολή αίτησης χορήγησης υποτροφίας για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021 στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Υποβολή αίτησης χορήγησης υποτροφίας για το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-2021 στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ

Σας ενημερώνουμε ότι oι φοιτητές του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» (ΕΑΓ) μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας, για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές από σήμερα 20/11/2020 έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Διευκρινίζεται, ότι η χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με την από 19/11/2020 ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.