Ανάμεσα στην ένταξη και τον αποκλεισμό στην εκπαίδευση – Μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές σε πολωνικά σχολεία

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Ανάμεσα στην ένταξη και τον αποκλεισμό στην εκπαίδευση – Μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές σε πολωνικά σχολεία

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών σας προσκαλούν την Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 19:00 στη διαδικτυακή ομιλία της καθηγήτριας κυρίας Urszula Markowska-Manista με τίτλο:

«Ανάμεσα στην ένταξη και τον αποκλεισμό στην εκπαίδευση – Μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές σε πολωνικά σχολεία».

Η ομιλία θα γίνει στην αγγλική γλώσσα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ανταλλαγών Erasmus+ για το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Σας περιμένουμε όλες και όλους,

Γ.N. Βλαχάκης

Αναπληρωτής καθηγητής ΣΑΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Erasmus+Ομιλήτρια: κ Urszula Markowska-Manista, Ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας

(https://www.pedagog.uw.edu.pl/wizytowki/single-record-page/?pdb=1344)

Τίτλος: Ανάμεσα στην ένταξη και τον αποκλεισμό στην εκπαίδευση – Μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές σε πολωνικά σχολεία

(Between inclusion and exclusion in education – Migrant and refugee background students (M&RBS) in Polish schools)

Ημερομηνία: Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 19:00.

Διαδικτυακή μετάδοση μέσω της εικονικής αίθουσας Webex:

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=md517a8e59e6e82a14a1c0196ca6b1845

Περίληψη:

Το σχολείο είναι ένας τόπος και χώρος όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και η ένταξη συναντά τον αποκλεισμό. Είναι το πεδίο όπου, αφενός, οι πολιτισμικές και κοινωνικές έννοιες αποτελούν τόπο κοινής νοηματοδότησης και διαπραγμάτευσης και αναζητούνται οι πλατφόρμες διαλόγου και, από την άλλη, το σχολείο δημιουργεί μία αντίσταση και μια κλειστή στάση απέναντι σε αυτό που είναι διαφορετικό, διακριτό, απέναντι σε άλλες αξίες που ποικίλλουν από εκείνες που κυριαρχούν, προς άλλες έννοιες και πεποιθήσεις. Αυτό προκύπτει από ένα σταθερό ρεπερτόριο περιεχομένου, θεμάτων, ζητημάτων, τελετών και τελετουργιών που τους συνοδεύουν. Το πολωνικό σχολείο είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μεταναστών ή προσφύγων εξακολουθούν να είναι σχετικά σπάνια. Η σχολική πρακτική φαίνεται να εξακολουθεί να προσανατολίζεται προς τις ανάγκες ενός ομοιογενούς περιβάλλοντος, που αποτελείται από ένα μέσο τυπικό, μη διαφοροποιημένο μαθητικό πληθυσμό, και το πιο σημαντικό, που δεν μπορεί να ξεχωρίσει παιδιά με διαφορετικές ανάγκες από την πλειονότητα της σχολικής τάξης. Η επιτόπια έρευνα (παρατήρηση, συνεντεύξεις, οπτική εθνογραφία) που διεξάγεται στο σχολικό περιβάλλον επιτρέπει την αναγνώριση της ετερότητας μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού με σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκείνων των μαθητών που είναι καλύτεροι και χειρότεροι στις επιδόσεις. Η υφιστάμενη έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά μεταναστών, ιδίως τα παιδιά προσφύγων, βιώνουν πολλαπλές, σύνθετες πρακτικές διακρίσεων και αγνοείται το πολιτισμικό τους πλαίσιο στο σχολείο όπου θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου εμφιλοχωρεί η ετερότητα και η διαφορετικότητα ή αντιμετωπίζονται ως μια ιδιαίτερη κατηγορία μαθητών. Στόχος της παρουσίασης είναι να σκιαγραφήσει την κατάσταση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στα πολωνικά σχολεία και να καταδείξει την κυρίαρχη (μη) διαχωριστική σχολική πρακτική.