el
el

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών και εναλλακτικές επενδύσεις»

Ε.Α.Π. > Ανακοινώσεις > Τμήμα Προσωπικού > Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ > Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών και εναλλακτικές επενδύσεις»
Μετάβαση στο περιεχόμενο