elen
elen

Blog

Logo ΕΑΠ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 3 Προπτυχιακά, 31 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 31 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2023. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:59 π.μ. έως την 04η Ιανουαρίου 2023 και ώρα […]

Logo ΕΑΠ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε.Α.Π.»

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς υποφακέλους του συστήματος. Ο α/α του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι: 191269 Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο […]

Logo ΕΑΠ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών α) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)» και β) «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών α) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)» καιβ) «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2023. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΑΠ 2-3/12/2022

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ έχει την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει στις 2-3/12/2022 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2. Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 :   η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των ακαδημαϊκών ευκαιριών που προσφέρει το ΕΑΠ, στις […]

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση με τίτλο «Η αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση».

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργάνωσε εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου UpDATE- User-friendly Practical Distance Active Training Experience (http://update-project.eu/ ) με τίτλο «Η αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση». Η εκδήλωσε έλαβε χώρα την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο “Βυζαντινό” στην Πάτρα, με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς […]

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο EDIFY-Edu

To ‘EDIFY-EDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions’ (Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση) είναι ένα πρόσφατα εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό έργο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το κενό δεξιοτήτων στο θεματικό άξονα της Διαχείρισης και ειδικότερα σε […]

Logo ΕΑΠ

Ημέρα Μνήμης & Τιμής στον Παν/κό Δάσκαλο-ΙΤΕ

Την 27η Νοεμβρίου 1990, δύο λαμπροί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ο Στέφανος Πνευματικός και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, έπεφταν στην Κρήτη νεκροί από τις σφαίρες μεταπτυχιακού φοιτητή. Προς τιμήν της μνήμης τους, το 1991 καθιερώθηκε το ετήσιο Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Από τότε, τριάντα ένας πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έχουν τιμηθεί με το […]

Logo ΕΑΠ

Δελτίο τύπου – Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Προέδρου του ΕΑΠ καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη  με τον Αντιπρόεδρο ακαδημαϊκών Γιάννη Συμπέθερο στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα, παρουσία των Αντιπρυτάνεων Διονύση Μαντζαβίνου και Βασίλειου Βασιλειάδη. Η συνεργασία των δυο Ιδρυμάτων  ειναι δεδομένη και ισχυρή . Ηδη υλοποιείται κοινό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Γεωργία Ακριβείας.

Logo ΕΑΠ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΑΠ»

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς υποφακέλους του συστήματος. Ο α/α του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι: 191321 Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο