Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι ΕΑΠ

Πρόεδρος

Οδυσσέας Ζώρας

Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας

email: president@eap.gr

Γραφείο Προέδρου

Μάρθα Μποτζακάκη
e-mail: mbotzakaki@eap.gr
τηλ.: 2610 367360

Ελευθερία Γεωργίου
e-mail: egeorgiou@eap.gr
τηλ.: 210 9097245

Άννα Γιατράκου
e-mail: agiatrakou@eap.gr
τηλ.: 210 9097237

Γεωργία Μάρα
e-mail: mara.georgia@eap.gr
τηλ.: 2610 367930

Αντιπρόεδροι 

Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
email: vice-president_acad@eap.gr  

Γραμματεία
Αμαλία Τσακούμη
email: atsakoumi@eap.gr
τηλ: 2610 367349 

Βήχου Αντωνία
Email: avichou@eap.gr
Τηλ.: 210 9097202

Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

Γεώργιος Σκρουμπής 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστήμιο Πατρών 
email:  vice-president_fin@eap.gr 

Γραμματεία
Αμαλία Τσακούμη
email: atsakoumi@eap.gr
τηλ: 2610 367349 

Φωτεινή Σκόνδρα 
τηλ: 2610 367349 

Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Κωνσταντίνος Καραμάνης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
email: vice-president_res@eap.gr 

Γραμματεία 
Μαρία Καλαντζή
e-mail: mkalantzi@eap.gr
τηλ: 2610 367621