el

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
el

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ

Ορφανουδάκης Θεοφάνης

Ορφανουδάκης Θεοφάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δρ. Ορφανουδάκης Θεοφάνης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1973. Απέκτησε το δίπλωμά του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (ΗΜΜΥ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 1995 και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. (στον τομέα Τηλεπικοινωνιών) το 1998. Από το 1995 έως το 1999, εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του τομέα Πληροφορικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και παράλληλα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης (broadband access networks). Την περίοδο 1999-2005 εργάσθηκε για την Ellemedia Technologies, ως υπεύθυνος έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων (broadband systems) και ψηφιακών μικροηλεκτρονικών & υπολογιστικών  συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για δικτυακές εφαρμογές (Broadband Networking Components). Την περίοδο 1999-2006 δίδαξε παράλληλα στο ΤΕΙ Πειραιά ως εργαστηριακός και ως επιστημονικός συνεργάτης και συνεργάστηκε στην εκπόνηση ερευνητικών έργων. Την περίοδο 2005-2015 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) ως διδακτικό προσωπικό επί συμβάσει και συνεργάστηκε στην εκπόνηση ερευνητικών έργων. Την περίοδο 2008-2012 συνεργάστηκε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομικά συστήματα» και την περίοδο 2010-2013 συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα». Από το 2013 έχει εκλεγεί ως μέλος ΔΕΠ (σήμερα υπηρετεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Την περίοδο 2017-2021 ανέλαβε την διεύθυνση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ και από το 2020 την διεύθυνση του Εργαστηρίου της Ψηφιακών Συστημάτων της ΣΘΕΤ ΕΤΑΠ. Παράλληλα έχει αναπτύξει δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας/ερευνητής συνεργαζόμενος με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικές εταιρείες ως εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης, εκπαιδευτής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και αξιολογητής έργων.

Έχει συνολικά 39 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 8 κεφάλαια σε βιβλία, 83 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια (13 εκ των οποίων προσκεκλημένες) με  περισσότερες από 900 ετεροαναφορές στο έργο του (hindex 18, πηγή Google Scholar[1]), ενώ έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και διατελεί και ο ίδιος κριτής σε 11 διεθνή περιοδικά (ΙΕΕΕ, Elsevier, OSA κ.α.) και μεγάλο αριθμό συνεδρίων. Ο Δρ. Ορφανουδάκης είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών (SM IEEE) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).

[1] https://scholar.google.gr/citations?user=2tuyTBkAAAAJ&hl=el&oi=sra

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδίαση, ανάλυση απόδοσης και υλοποίηση ψηφιακών δικτυακών συστημάτων, ευφυών δικτύων και υπηρεσιών, σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων για εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων, μελέτη επίδοσης πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης, μηχανισμούς ελέγχου κίνησης και κατανομής πόρων δικτυοκεντρικών εφαρμογών και την ανάπτυξη και σχεδιασμό συστημάτων, εφαρμογών και μεθοδολογιών για την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση και την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διδασκαλία

Από το 2013 έχει εκλεγεί ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και από το 2018 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Συνολικά έχει διδάξει, έχει συντάξει τις αντίστοιχες σημειώσεις και συνοδευτικό διδακτικό υλικό και έχει επιβλέψει πτυχιακές εργασίες για τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Συντονιστής και Υπεύθυνος τμήματος της Θεματικής Ενότητας ΠΛΣ51- «Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών» του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα»
  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
 • Συντονιστής της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ-ΕΨΣ «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Πληροφοριακή»
  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
 • Συντονιστής Σύντομου Προγράμματος Σπουδών «Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογές Μικροελεγκτών Στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Embedded System Design & Microcontroller Applications for the Internet of Things»
  2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
 • Επίβλεψη δώδεκα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στα Θεματικής Ενότητας ΠΛΣΔΕ- «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία» του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα»
 • Επίβλεψη τεσσάρων διδακτορικών φοιτητών
 • Πρόσθετη πληροφορία μπορεί να δοθεί μέσω υπερσυνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα: https://dsmc2.eap.gr/

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 • A. Fanariotis, F. Andriopoulou, T. Orphanoudakis, I. Politis, “An Embedded Framework Enabling Access of Elderly and Disabled Persons to IP-Based Emergency Communications”, Microprocessors and Microsystems, vol. 68, pp. 74-83, May 2019
 • T. Kouvara, C. Karachristos, T. Orphanoudakis, E. Stavropoulos, “ΜΟΟCs as a Complex System: Α proposal of a Hybrid Model Based on the Principle of Interdisciplinarity”, Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Vol. 16, No. 1, 2020
 • A. Liapis, C. Katsanos, N. Karousos, M. Xenos, T. Orphanoudakis. “User Experience Evaluation: A Validation Study of a Tool-based Approach for Automatic Stress Detection Using Physiological Signals”, International Journal of Human–Computer Interaction, DOI: 10.1080/10447318.2020.1825205
 • A. Short, Τ. G. Orfanoudakis, H. C. Leligou, “Improving Security and Fairness in Federated Learning Systems”, International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) Vol.13, No.6, Nov. 2.
 • K. Kotrotsios, A. Fanariotis, H.-C. Leligou, T. Orphanoudakis, “Design Space Exploration of a Multi-Model AI-Based Indoor Localization System”, Sensors 2022, 22, 570. https://doi.org/10.3390/s22020570

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

 • PHOTON/ENERGY IDENTIFYING X-RAY AND GAMMA RAY IMAGING DEVICE ("PID") WITH A TWO DIMENSIONAL ARRAY OF PIXELS AND SYSTEM THEREFROM, Application number: 20120280131, Filed: January 3, 2012, Issued: November 8, 2012, Assignee: OY AJAT LTD., Inventors: Konstantinos SPARTIOTIS, Tuomas PANTSAR, Charalampos LAMBROPOULOS, Theofanis ORPHANOUDAKIS

Κεφάλαια βιβλίων

 • K. Christopoulos, C. Antonopoulos, N. Voros, T. Orphanoudakis, "Building Automation Systems in the World of Internet of Things" Chapter in "Components and Services for IoT platforms: paving the way for IoT standards", Edited by G. Keramidas, N. Voros, M. Hübner, Springer, ISBN-13 978-3319423029, 2017
 • F. Andriopoulou , T. Dagiuklas, T. Orphanoudakis, "Integrating IoT and Fog Computing for Healthcare Service Delivery" Chapter in "Components and Services for IoT platforms: paving the way for IoT standards", Edited by G. Keramidas, N. Voros, M. Hübner, Springer, ISBN-13 978-3319423029, 2017
 • A. Fanariotis, V. Fotopoulos, P. Karkazis, T. Orphanoudakis, A. Skodras, “Training Makers to Build the Internet of Things on an Arduino”, Chapter in “The Internet of Things for Education: A New Actor on the Stage”, edited by: Linda Daniela, Springer, ISBN-13: 978-3030857196, 2021
 • T. Kouvara, C. Karachristos, S. Karasoula, T. Orphanoudakis, A. Lacapele, B. Dupont, Z. Batsi, “Integrating Digital Pedagogies in the Era of the Inclusive Education: Needs Analysis and Use Cases from the perspective of the "Visitor" Project”, Chapter in “Inclusive Digital Education”, edited by: Linda Daniela, Springer, 2022

Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών

 • A. Liapis, C. Katsanos, N. Karousos, D. Sotiropoulos, M. Xenos, T. Orphanoudakis, “UX Εvaluation Supported by Real-time Monitoring of Stress: a Tool-based Approach that Uses Heat-maps of Physiological Signals”, HCI International 2020, 22nd International Conference on Human-Computer Interaction, Copenhagen, Denmark, 19-24 July 2020
 • C. Karachristos, T. Kouvara, T. Orphanoudakis, E. Stavropoulos, Z. Batsi, M. Chronopoulou, “Defining E-Learning Facilitation - The Greek Case Study”, 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2020, 9-10 Nov., 2020.
 • A. Lionarakis, T. Orphanoudakis, A. Kokkos, A. Emvalotis, E. Manousou, A. Hartofylaka, V. Ioakimidou, S. Papadimitriou, E. Karagianni, N. Grammenos, C. Karachristos, E. Stavropoulos, “The Development of a Massive Online Course on Distance Education to Support Greek School Teachers During the COVID-19 Lockdown”, 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2020, 9-10 Nov., 2020.
 • K. Kotrotsios, T. Orphanoudakis, “Accurate Gridless Indoor Localization Based on Multiple Bluetooth Beacons and Machine Learning”, 2021 International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA 2021), Prague, Czech Republic, Feb. 4-6, 2021
 • T. Kouvara, C. Karachristos, D. Karakatsoulis, T. Orfanoudakis, D. Sideris, “The Massive Open Online Courses of the Hellenic Open University: Configuration and Analysis of specifications for the Selection of the Most Suitable Platform”, 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2021, Nov. 8-9, 2021.
 • M. Aristeidou, T. Kouvara, C. Karachristos, N. Spyropoulou, A. Benavides-Lahnstein, B. Vulicevic, A. Lacapelle, T. Orphanoudakis, Z. Batsi, “Virtual Museum Tours for Schools: Teachers’ Experiences and Expectations”, IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 28-21 Mar 2022, Tunis, Tunisia.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Συντονισμός επιστημονικών έργων

 • Erasums KA2+ PARADIGM (PlAn for Green OppoRtunities: Be A Digital scIentific chanGeMaker)
 • Erasums KA2+ VISITORS (VIrtual muSeums In The cOvid eRa)
 • Erasums KA2+ FAVILLE (FAcilitators of VIrtual Learning)
 • Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 TeleICCE - Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης»
 • Τ1ΕΔΚ-04610 MANTIS (Multiservice cApable iNtelligent TransportatIon Systems) Project Technical & Administrative Coordinator.
 • Horizon-2020-653762 EMYNOS (nExt generation eMergencY commuNicatiOnS) - Senior researcher/HOU team Scientific Coordinator.
 • NSRF ATT23 NGEAN (Next Generation Ethernet Access Networks) - Project Technical & Administrative Coordinator.
 • EUREKA E!3326 WEBSoC (Wireless Ethernet Bridging System-on-Chip) - Project Technical & Administrative Coordinator
 • EUREKA Ε!3132 NP-MADE (Network Processor for Multi-service Access Devices) – Project Technical & Administrative Coordinator

Συμμετοχή σε ομάδες επιστημονικών έργων

 • 2021-2025 H2020-LC-GD-2020-3 No 101037247 – SILVANUS (Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management)
 • 2018-2021 ECSEL Joint Undertaking (JU) No 783221 – AfarCloud (Aggregate Farming in the Cloud)
 • 2012-2015 Integrated Project (IP) FP7- 317999 IDEALIST (Industry-Driven Elastic and Adaptive Lambda Infrastructure for Service and Transport Networks)
 • 2012-2015 "Education and life-long learning" of the NSRF-Research Funding Program: ARCHIMEDES III "Investing in Knowledge Society through ESF" DRAGON (Dynamic Resource Allocation in next Generation WDM Optical Networks)
 • 2011-2013 National Action Cooperation - Large Scale Cooperative Project CONFES (Converged Network Infrastructure Enabling Resource Optimization and Flexible Service Provisioning)
 • 2010-2012 Integrated Project (IP) INFSO-ICT 247674 STRONGEST (Scalable, Tunable and Resilient Optical Networks Guaranteeing Extremely-high Speed Transport).
 • 2008-2011 FP7-SEC-218000 COCAE (Cooperation Across Europe For Cd(Zn)Te Based Security Instruments)
 • 2008-2011 Network of Excellence-NoE FP7-ICT-216863 ΒΟΝΕ (Building the Future Optical Network in Europe)
 • 2006-2008 Network of Excellence-NoE FP6-IST-027497 e-photon/ONe+
 • 2006-2007: ΤΕΙ Piraeus - «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» Επέκταση της τεχνολογίας Ethernet για χρήση της σε δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης (Extension of Ethernet technology for use in broadband access networks)
 • 1998-1999 ACTS-AC355-PELICAN (Pan-European Lightwave Core and Access Network)
 • 1997-1999 ACTS AC327-AROMA (Advanced Resource Management in Service Integrated and Multi-layered HFC Access Networks)
 • 1995-1998 ACTS AC037-ATHOC (ATM Applications over Hybrid Optical Fibre Coax)
Μετάβαση στο περιεχόμενο