elen
elen

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το Πρόγραμμα Σπουδών Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive and Mobile Computing Systems Msc) προσφέρεται πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καθιερώσει τη συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού. Το Π.Μ.Σ. βοηθά τους ενδιαφερόμενους να επεκτείνουν τις γνώσεις που διαθέτουν σε αντικείμενα όπως ο σχεδιασμός συστημάτων λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, τα ψηφιακά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα και τα κατανεμημένα συστήματα, μέσα από το πρίσμα των τεχνολογιών κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων, αξιολόγησης και επιλογής κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, ανάλυσης της ποιότητας υπηρεσιών και της απόδοσης συστημάτων, και ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών, υπηρεσιών και συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:

  • Κατανοεί βασικές έννοιες διάχυτου υπολογισμού
  • Αναλύει προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων συστημάτων διάχυτου υπολογισμού και επιλέγει τις καταλληλότερες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους
  • Κατανοεί τις βασικές αρχές και τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, κινητών κυψελωτών δικτύων και αδόμητων ασύρματων δικτύων αισθητήρων
  • Κατανοεί αρχές σχεδίασης, μεθοδολογίες ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού
  • Κατανοεί αρχές ανθρωποκεντρικής σχεδίασης και σχεδίασης διάδρασης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

  •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0619 Information and Communication Technologies (ICTs) not elsewhere classified

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1o έτος σπουδών

2o έτος σπουδών

Κατά την έναρξη της φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όποια από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 ή ΣΔΥ51, επιθυμούν.

Στο δεύτερο έτος θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν τη Θ.Ε. ΣΔΥ60 και επιπλέον μία από τις υπόλοιπες ΘΕ του δεύτερου έτους. Επιπλέον, στο δεύτερο έτος μπορούν να επιλέξουν και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή της Θ.Ε. ΣΔΥ61 οδηγεί στην κατεύθυνση «Συστήματα κινητού υπολογισμού». Η επιλογή της Θ.Ε. ΣΔΥ62 οδηγεί στην κατεύθυνση «Ενσωματωμένα συστήματα».

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 ή ΣΔΥ51, υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. του πρώτου έτους και δικαιούνται να επιλέξουν και τη Θ.Ε. ΣΔΥ60, αν το επιθυμούν. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. ΣΔΥ50, ΣΔΥ51 και ΣΔΥ60, υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. του δεύτερου έτους.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού

e-mail: kameas@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367314
Ε-mail: sdy@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο