Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑE)

 

Γενικό Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών (αρ. συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής: 371/26-02-2018)

Μητρώο Εκλεκτόρων ΣΑE

 

ΘΕ ΕΛΠ11
Αριθμός συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής  320/28-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο:  Ελληνική Ιστορία 

ΘΕ ΕΛΠ12
Αριθμός συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής  320/28-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο:  Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

ΘΕ ΕΛΠ20
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 255/17-03-2014 
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα: Από την Αρχαιότητα ως και το Βυζάντιο

ΘΕ  ΕΛΠ22
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλοσοφία & Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα

ΘΕ  ΕΚΠ50
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016             
Γνωστικό αντικείμενο: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

ΘΕ ΕΚΠ51
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

ΘΕ ΕΚΠ62
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΘΕ ΕΚΠ64
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΘΕ ΕΚΠ65
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΘΕ ΙΣΠ22
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτισμός της Ισπανίας

ΘΕ ΑΓΓ68
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Η Διδασκαλία Της Αγγλικής Γλώσσας Για Ειδικούς Σκοπούς

ΘΕ ΕΛΠ30
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος & 20ός Αιώνας)», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ ΕΛΠ30

ΘΕ ΕΠΟ21
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

ΘΕ ΕΠΟ22
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία στην Ευρώπη

ΘΕ ΕΠΟ32
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

ΘΕ ΟΡΘ61
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας  Επιτροπής 320/28-11-2016
Γνωστικό Αντικείμενο: Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου

Main Menu