Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)

 

Γενικό Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 338/12-06-2017

 

ΘΕ ΔΕΟ10

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Βασικές Αρχές Δικαίου Και Διοίκησης

ΘΕ ΔΕΟ13

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι

ΘΕ ΔΕΟ23
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 269/02-04-2014
Γνωστικό αντικείμενο: Marketing Ι

ΘΕ ΔΕΟ24
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 327/28-02-2017
Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

ΘΕ ΔΕΟ25

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική

ΘΕ ΔΕΟ31

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΘΕ ΔΕΟ34

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΘΕ ΔΕΟ40
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 255/17-03-2014
Γνωστικό αντικείμενο: Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΘΕ ΔΕΟ42

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΘΕ ΜΒΑ61
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 255/17-03-2014
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΘΕ ΔΠΜ50

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 260/22-07-2014 
Γνωστικό αντικείμενο: Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων

ΘΕ ΜΒΑ61
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΘΕ ΔΕΟ43
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

ΘΕ ΔΠΜ50
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική Ανάλυση Στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι

ΘΕ ΔΠΜ51
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση

ΘΕ ΔΤΕ60
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 326/13-02-2017
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Τουρισμού & Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 

Main Menu