Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)

Νέα Μητρώα σύμφωνα με τον νόμο 4405/2016

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 335/10-05-2017
Γενικό Μητρώο Εσωτερικών Μελών ΣΘΕΤ
Γενικό Μητρώο Εξωτερικών Μελών ΣΘΕΤ  

 

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 423/20-05-2019
Γενικό Μητρώο Εσωτερικών Μελών ΣΘΕΤ
Γενικό Μητρώο Εξωτερικών Μελών ΣΘΕΤ  

 

Παλαιά Μητρώα σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011

ΘΕ  ΚΠΠ51
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016 
Γνωστικό αντικείμενο: Δομή και Σύνθεση Στερεών Καταλυτών

ΘΕ  ΚΦΕ51

Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης με έμφαση στη Σωματιδιακή και Αστροσωματιδιακή Φυσική

ΘΕ  ΠΛΗ31
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές

ΘΕ  ΠΛΣ51
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016 
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία και Συστήματα Υλικού και Επικοινωνιών

ΘΕ  ΜΣΜ60
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες

ΘΕ  ΠΛΗ22
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Δίκτυα Η/Υ

ΘΕ  ΠΛΗ42
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Ποιότητα Λογισμικού

ΘΕ  ΦΥΕ10
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Γενικά Μαθηματικά

ΘΕ  ΦΥΕ 31
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

ΘΕ  ΠΛΣ60
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Δεδομένων

ΘΕ  ΠΣΕ 61
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΘΕ  ΠΣΦ61
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Αστροσωματιδιακή Φυσική και Ραδιοαστρονομία

ΘΕ ΔΙΑ60
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής:  318/07-11-2016 
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

ΘΕ ΔXT51
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνική της Κατασκευής

ΘΕ ΣΔΥ51 
Αριθμ. Συνεδρ. Διοικούσας Επιτροπής: 318/07-11-2016
Γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού

Main Menu