Διάρθρωση για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017

 

1ο εξάμηνο

ΕΑΓ 50 Ειδική Αγωγή (20 ECTS)

ΕΑΓ 51 Γλωσσική ανάπτυξη (10 ECTS)

2ο εξάμηνο

ΕΑΓ 52 Γλωσσική Επεξεργασία (10 ECTS) 

ΕΑΓ 53 Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις (20 ECTS)

3ο εξάμηνο

ΕΑΓ 60 Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή (10 ECTS) 

ΕΑΓ61 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (20 ECTS)

4ο εξάμηνο

ΕΑΓ 62 Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ) (30 ECTS)

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Όλες οι Θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές.
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο.
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΕΑΓ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε και τις δύο (2) ΘΕ τότε θα επιλέξετε και την ΕΑΓ51.
Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε., καθώς και της Πρακτικής Άσκησης (η οποία θα διεξάγεται σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου).