Αναφορά Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην περίπτωση που έχετε να δηλώσετε κάποιο Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Π.Π.Δ.Π.Χ.)(1) συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Όνομα (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
Επώνυμο (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
E-mail (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
Τηλέφωνο (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
Ιδιότητα υποβάλλοντα (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
Τα δεδομένα του Π.Π.Δ.Π.Χ. είναι σε μορφή (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
Τόπος (Κτιριακή εγκατάσταση) Π.Π.Δ.Π.Χ. 

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση. (σημειώστε στην περίπτωση που έχετε επιλέξει από πάνω έντυπη μορφή)


Εμπλεκόμενη Υπηρεσία


Περιγράψτε συνοπτικά το περιστατικό: (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση.
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι τα παραπάνω είναι αληθή (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση
Συναινώ για τη χρήση των δεδομένων μου, που υποβάλω στην παρούσα φόρμα, στο εσωτερικό μητρώο Περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Α.Π., ανεξάρτητα αν πρέπει να γνωστοποιηθεί το περιστατικό στην Α.Π.Δ.Π.Χ. (*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση

Έχω λάβει γνώση για τα δικαιώματά μου (κεφάλαιο III (σ.σ. 39-47) του Κανονισμού (σχετικός σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL))

(*)

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση

Συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται, αφού προηγηθεί ενημέρωση. (1) Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Π.Π.Δ.Π.Χ.) χαρακτηρίζεται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.Έλεγχος Ασφαλείας (*)
Έλεγχος Ασφαλείας

Invalid Input

  

Main Menu