6ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Δήλωση συμμετοχής

Please type your full name.

Στοιχεία Συντονιστή Ομάδας

Ο Συντονιστής της Ομάδας πρέπει να είναι

• προπτυχιακός-ή και μεταπτυχιακός-ή φοιτητής/τρια,

• υποψήφιος διδάκτορας, ή μεταδιδάκτορας

• απόφοιτος/η

• ερευνητής και συνεργάτης που απασχολείται επί συμβάσει σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΑΠ

**Τα υπόλοιπα μέλη δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε κάποια κατηγορία του ΕΑΠ (οπότε και δεν συμπληρώνουν πεδία που δεν είναι απαραίτητα)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Στοιχεία υπόλοιπων μελών ομάδας (εφόσον υπάρχουν)

1ο Μέλος

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

2ο Μέλος

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

3ο μέλος

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

4ο μέλος

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .doc ή .pdf ή .jpg

Captcha
Refresh Λάθος στοιχεία

Main Menu