Διάκριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MBA από τον EADTU

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με πρωτοβουλία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ, διοργάνωσε μία εξωτερική αξιολόγηση σε συνεργασία με τον οργανισμό European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) και την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Στόχος της δράσης αυτής ήταν η αποτίμηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόζει το ΕΑΠ από κριτές-μέλη του EADTU, ενώ παράλληλα δόθηκε ανάδραση για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και εργαλείων του EADTU. Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) που αξιολογήθηκε ήταν το «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Η αξιολόγηση έγινε από δύο μέλη-κριτές του EADTU, τους καθηγητές Keith Williams και Jon Rosewell του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας. Και οι δύο κριτές έχουν πολυετή εμπειρία σε εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ ο κύριος Williams έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Τεχνολογικής Σχολής του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας για 6 χρόνια και Διευθυντής του τμήματος εξ αποστάσεως μάθησης στο British Council για 3 χρόνια.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις. Η πρώτη έγινε στις 16 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα και συμμετείχαν σε αυτήν οι κριτές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ. Η δεύτερη συνάντηση έγινε στις 17 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΑΔΙΠ και συμμετείχαν οι κριτές του EADTU, μέλη της ΑΔΙΠ και ο Διευθυντής της ΜΕΑΕ.

Τον Νοέμβριο, η ομάδα εργασίας του ΕΑΠ ενημερώθηκε ότι το ΜΒΑ έλαβε το «E-xcellence Associates Label» ως πιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μία διάκριση που λίγα Πανεπιστήμια ή Προγράμματα Σπουδών έχουν πετύχει μέχρι σήμερα (λίστα με τα Πανεπιστήμια και Προγράμματα που έχουν διακριθεί). Παράλληλα, οι κριτές προέβησαν σε πολύ θετικά σχόλια για το συγκεκριμένο ΠΣ αλλά και για το ΕΑΠ γενικότερα.

Ενδεικτικά σχόλια των εξωτερικών κριτών του EADTU:
"It is important that you have a close working between academics and tutors"
"Use of ISO Systems in the operations is a smart and impressive idea"
"Impressive extent of survey work from ΜΕΑΕ, assessment data and reports in order to support decisions and future developments"

Main Menu