Συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 20η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση 2013 στην ΚύπροΤο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετείχε με άλλα ΑΕΙ της χώρας μας, στην 20η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-3 Μαρτίου 2013 στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία. Η παρουσία των ελληνικών ΑΕΙ στην εν λόγω Έκθεση συνέβαλε  στην προώθηση των διεθνών σχέσεων και στην  πλήρη  και έγκυρη ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών σχετικά με τις καινοτομίες, τα παρεχόμενα Προγράμματα και τους Τίτλους Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Main Menu