ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ Ε.Α.Π.

Έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων (13/04/2013 έως 07/05/2013), για τον πρόσθετο προσφερόμενο αριθμό θέσεων σε τρία Προπτυχιακά και εννέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση θα  διεξαχθεί, με την παρουσία των ενδιαφερομένων,  την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 10.00 π.μ., στο Κτίριο Διοίκησης του Ε.Α.Π., στην Περιβόλα  Πατρών (Πάροδος Αριστοτέλους 18).
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο, ενώ θα βρίσκονται και στη διάθεση του Τύπου.

Main Menu