Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών στα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική" και "Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων"

Οι ενδιαφερόμενοι για τα κοινά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής από την 3η Μαρτίου 2017 έως την 5η Μαΐου 2017

Για την Προκήρυξη του προγράμματος "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική" πατήστε εδώ.

Για την Προκήρυξη του προγράμματος "Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων" πατήστε εδώ.

TLX 1000x420px

DOE 300x100x

Main Menu