Πρόγραμμα παρουσίασης / εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2017

Κατάθεση διπλωματικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ
Προδιαγραφές Διπλωματικών Εργασιών

Submission of  Dissertations at the HOU Library

Document & formatting conventions

 


 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τo πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

 

ΓΕΡ  Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΔΙΑ  Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ  Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

ΔΜΥ/ΔΥΥ  Διοίκηση Μονάδων Υγείας / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ

ΔΠΜ  Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΤΕ   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ   Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΠΠ   Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος

ΚΦΕ   Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

ΜΒΑ  Master in Business Administration

ΜΣΜ  Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

ΠΛΣ  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων

ΣΔΥ   Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

ΣΜΑ  Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές 

ΤΡΑ   Τραπεζική

 


 

Τα προγράμματα παρουσίασης των υπολοίπων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

Main Menu