Δεύτερη συνάντηση εργασίας για την εκπαίδευση προσφύγων

Το έργο PRESS, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, διοργάνωσε τη 2η συνάντηση εργασίας το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 στο Παράρτημα Αθήνας με θέμα «Εκπαιδευτικές δράσεις για πρόσφυγες: εμπειρίες και προκλήσεις».

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η περαιτέρω ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για τους πρόσφυγες, ο διάλογος γύρω από τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις σχεδιασμού και εφαρμογής τους καθώς και η συμβολή στο δημόσιο διάλογο πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης και υποστήριξης προσφύγων με την κατάθεση σκέψεων, γόνιμων ερωτημάτων και προτάσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ερευνητές, εκπρόσωποι τοπικών και κρατικών φορέων, οργανώσεων και συλλογικών πρωτοβουλιών, εθελοντές, συνεργάτες καθώς και η ομάδα συντονισμού και η ερευνητική ομάδα του έργου.

Η συνάντηση οργανώθηκε σε τρεις θεματικούς κύκλους με εισηγήσεις και ομαδική συζήτηση, εκ των οποίων ο πρώτος κύκλος αφορούσε εισηγήσεις μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υποβοήθηση του Ἐργου της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων 

και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Ἐργου PRESS, ο δεύτερος εισηγήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας και της ομάδας συντονισμού του PRESS και ο τρίτος εισηγήσεις εκπαιδευτικών και εκπροσώπων φορέων και Μ.Κ.Ο.

Η ομάδα συντονισμού του έργου PRESS και ο επιστημονικά υπεύθυνος, κ. Γ. Ανδρουλάκης, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες και ελπίζουν στη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης και υποστήριξης των προσφύγων. 

Second Workshop

Προγραμμα

Main Menu