Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2017

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για ακόμη μια χρονιά, διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας [International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2017 (ICBE - HOU)].

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι συνδέονται με το ΕΑΠ, για να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να αντικρούσουν τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Ένας πρόσθετος σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα, 21 - 22 Απριλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Main Menu