Νέο βιβλίο με τίτλο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων"

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με χαρά παρουσιάζει το νέο βιβλίο του Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Αλέξη Κόκκου με τίτλο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων".

Ο Αλέξης Κόκκος πρωτοστάτησε στη δημιουργία του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης (1981-1987) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, 1997-2001), στο οποίο σήμερα είναι Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθυντής Σπουδών του ομώνυμου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Με το παρόν βιβλίο, έχοντας επίγνωση του προβληματισμού που αναπτύσσεται διεθνώς γύρω από τη χειραφετητική εκπαίδευση και ειδικότερα γύρω από τη μετασχηματίζουσα μάθηση, ο κ.Κόκκος παρουσιάζει μία συνεκτική θεωρητική βάση, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε κριτικά την πραγματικότητα και να γινόμαστε διαμορφωτές του εαυτού μας, αμφισβητώντας τις ποδηγετούσες, αλλοτριωτικές παραδοχές και αναδιαμορφώνοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν γίνει δυσλειτουργικές.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Επισκεφτείτε τη σελίδα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Main Menu