Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση

 

Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων με τίτλο:

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση

1ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί) 

2ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί) 

3ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί)

- 4ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί)

- 5ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί)

- 6ος κύκλος (έχει ολοκληρωθεί)

- 7ος κύκλος

Main Menu