Ανακοίνωση ενεργοποίησης υποβολής αιτήσεων ΣΕΠ για το πρόγραμμα Σπουδών Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)

 

Σας ενημερώνουμε οτι έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) για το Πρόγραμμα Σπουδών "Δημόσιας Διοίκησης (ΔΗΔ) για το χρονικό διάστημα τριών ημερών. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 14/07/2018 και τις 24.00 

Main Menu