Έγκριση 5 πρακτικών επιλογής για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/2η διαδικασία (ΕΛΚΕ – ΤΜΦ – ΤΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

 

Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε τα Πρακτικά Επιλογής για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/2η διαδικασία (ΕΛΚΕ – ΤΜΦ – ΤΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Για περισσότερα πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ΕΛΚΕ ΤΜΦ ΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Main Menu