Υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς με τίτλο “Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης STEM. Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα UMI-Sci-Ed”

 

Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με στόχο τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου UMI-Sci-Ed υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου για την εκπαίδευση STEM Scientix, στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ε.Μ.Π. από τον Αν. Καθηγητή του Ε.Α.Π., κ. Αχιλλέα Καμέα, και τους εκπαιδευτικούς κα Αγγελική Θεοδόση και κ. Βασίλη Κωστόπουλο.

Με το έργο UMI-Sci-Ed αξιοποιούνται τεχνολογίες αιχμής (Διάχυτος Υπολογισμός/UbiquitousComputing, Κινητός Υπολογισμός/MobileComputing, Διαδίκτυο των Πραγμάτων/InternetofThings) για την προώθηση των θετικών επιστημών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο βιωματικό εργαστήριο παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, και υλοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες το εκπαιδευτικό σενάριο «Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ...στα χέρια μας» που σχεδιάστηκε για μαθητές 13-16 ετών και στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να βρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα αξιοποιώντας το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things).

Το έργο UMI- Sci-Ed χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, «Horizon 2020».

ekd3

ekd4

Main Menu