Υλοποίηση εργαστηρίου (workshop) για εκπαιδευτικούς με τίτλο “V4T – Videogames for Teachers”

 

Το έργο V4T - Videogames for Teachers της ερευνητικής ομάδας DAISSy του Ε.Α.Π. παρουσιάστηκε σε εργαστήριο (workshop) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου για την εκπαίδευση STEM Scientix, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ε.Μ.Π. από τον Αν. Καθηγητή του Ε.Α.Π., κ. Αχιλλέα Καμέα, επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, και την κα Βίκυ Μαράτου, μέλος της ομάδας έργου.

Το έργο V4T αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά (mobile apps) ως πρόσθετα εργαλεία στη διδακτική διαδικασία και φιλοδοξεί να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματικότερη ένταξη και χρήση των βιντεοπαιχνιδιών/apps στην εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρουσιάστηκε το ηλεκτρονικό αποθετήριο με τα πιο κατάλληλα, για την εκπαίδευση, βιντεοπαιχνίδια και mobile apps. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που παρακολούθησαν το εργαστήριο συνδέθηκαν στο ηλεκτρονικό αποθετήριο και σχολίασαν τις αξιολογήσεις, καταθέτοντας τη δική τους προσωπική εμπειρία ή άποψη.

Το έργο V4T χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://v4t.pixel-online.org/index.php

 

ekd5

V4T workshop

 

 ekd6

Main Menu