ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΦΚ274 «TELEICCE» - MIS: 5003484 (1 ΘΕΣΗ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΦΚ274 «TELEICCEPromotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment, MIS: 5003484» (1 ΘΕΣΗ)

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu