Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει δύο Εργαστήρια στην 11η ετήσια Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου φορέων ALL DIGITAL

 
 
Η 11η ετήσια Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου φορέων ALL DIGITAL με τίτλο "Ψηφιακές Διαδρομές: Από την Ένταξη στην Ενδυνάμωση" θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 18-19 Οκτωβρίου 2018. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τους διοργανωτές, το οποίο περιλαμβάνει ομιλίες, διαδραστικές συνεδρίες, εργαστήρια, παρουσιάσεις έργων και απονομές βραβείων. Περισσότερα για τη Διάσκεψη θα βρείτε εδώ.
  image003
 
Η ερευνητική ομάδα του DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει δύο εργαστήρια στο πλαίσιο της Διάσκεψης:
 

# 2. Πώς να δημιουργήσετε ένα mini-MOOC (Βασίλης Βασιλειάδης)

Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν, θα αναπτύξουν και θα δημοσιεύσουν στοιχεία του δικού τους μίνι-MOOC (μικρής διάρκειας Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα). Επιπλέον, θα ενημερωθούν για τις τρέχουσες τάσεις των MOOC, τις προκλήσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης και τα ζητήματα ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αυτό το εργαστήριο είναι κατάλληλο για όλους όσους έχουν έστω και μικρή εμπειρία με την ηλεκτρονική μάθηση, είτε ο οργανισμός τους χρησιμοποιεί ήδη λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης ή ενδιαφέρεται απλώς για το πώς αυτό θα ήταν δυνατό. Το φάσμα των μελετών περιπτώσεων που θα παρουσιαστούν θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δουν τρόπους με τους οποίους τα mini-MOOCs μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εύρος συνθηκών για την προώθηση της μάθησης και την διάδοση της γνώσης.

Αυτό το εργαστήριο υποστηρίζεται και βασίζεται στην εμπειρία του έργου BRIGHTS, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ομάδα DAISSy.

# 5. Πώς να προωθήσετε την εκπαίδευση STEM και την κατάρτιση με τις τεχνολογίες Mobile και Internet of Things (Αχιλλέας Καμέας, Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος)

Οι κινητές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο των πραγμάτων υπόσχονται να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Αλλά οι πολίτες της κοινωνίας μας είναι διατεθειμένοι να αποκομίσουν τα οφέλη από αυτές τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις; Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ένταξη στην επικείμενη ψηφιακή κοινωνία;

Η εκπαίδευση STEM προσφέρει μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που διευκολύνει την κατανόηση της επιστημονικής γνώσης και οδηγεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι εκπαιδευτές πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες εκπαίδευσης STEM προκειμένου να παίξουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αυτό το εργαστήριο θα προσφέρει μια μεθοδολογία για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του STEM με χρήση τεχνολογιών UMI(Ubiquitouscomputing, Mobilecomputing, IoT), καθώς και εργαλεία και καλές πρακτικές. Θα γίνει ολιστική παρουσίαση των τεχνολογιών UMI και των πιθανών χρήσεών τους για το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος επόμενης γενιάς. Θα εισαχθεί η μεθοδολογία UMI-Sci-Ed, μαζί με παραδείγματα από την εφαρμογή της σε διαφορετικές εκπαιδευτικές καταστάσεις. Θα προσφερθεί συμμετοχή στην αναπτυσσόμενη κοινότητα πρακτικής με τη χρήση της πλατφόρμας συνεργασίας UMI-Sci-Ed.

Αυτό το εργαστήριο υποστηρίζεται από το H2020 έργο UMI-Sci-Ed το οποίο συντονίζει η ομάδα DAISSy

 

Main Menu