Ημερίδα με αντικείμενο την απόκτηση ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της μαγειρικής

 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει Ημερίδα για την απόκτηση ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της μαγειρικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Linguacuisine, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2018, ώρα 16:00-22:00, στο ξενοδοχείο Electra Hotel Athens, Ερμού 5, Αθήνα.

Το έργο Linguacuisine (https://linguacuisine.com/) προάγει την ισότητα της πρόσβασης και της συμμετοχής στη μάθηση, με έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Χρησιμοποιώντας μια συνδυαστική εκπαιδευτική μεθοδολογία, που προωθεί την εκμάθηση ξένης γλώσσας, τον ψηφιακό γραμματισμό και την διαπολιτισμική επικοινωνία μέσα από τη γαστρονομία, βοηθά στην κοινωνική ένταξη και εμποδίζει τον αποκλεισμό, ειδικότερα, ατόμων χωρίς ή με ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δημιουργία online ψηφιακών κοινοτήτων με κοινό τόπο τη μαγειρική. Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί online app για Android και iPhone, η οποία υποστηρίζει τη συγγραφή και ανάρτηση ψηφιακών συνταγών μαγειρικής και την εκμάθηση έξι επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση μέσω της online app λαμβάνουν πιστοποιητικό ψηφιακής ικανότητας με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο DigComp 2.1.

Στόχος της Ημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό και η πρόσκληση σε συζήτηση για την καινοτόμα χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα

Αφίσα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο της ομάδας DAISSy μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr

Main Menu