Εγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA- Museum Sector Alliance» /3η διαδικασία (1 θέση)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA- Museum Sector Alliance» /3η διαδικασία (1 θέση)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu