ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Απόφαση με έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του έργου Φκ278 «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» (2 έργα)

 

Ο ΕΛΚΕ εξέδωσε Ορθή Επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του έργου Φκ278 «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» (2 έργα)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu