ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ273/ΣΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ 7 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

 

Ο ΕΛΚΕ εξέδωσε Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σχετικά με την κατάρτιση μητρώου διδασκόντων σε σύντομα προγράμματα σπουδών (ΣΘΕΤ) για τα ακαδ.έτη 2018-2019, 2019-2020 στο πλαίσιο του Έργου Φκ273/ΣΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ 7 (2 ΘΕΣΕΙΣ) -λόγω της εκ παραδρομής μη ορθής αναγραφής του επωνύμου της ΕΥ του Υποέργου- και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu