Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222«Πρόγραμμα δράσης για την ΟΝΕΠΣ», 7η διαδικασία (1 θέση)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα δράσης για την ΟΝΕΠΣ», 7η διαδικασία (1 θέση).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

 

 

Main Menu