Επιτυχημένη διεξαγωγή workshop με τίτλο «How to create a mini-MOOC» από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

 

Τα τελευταία χρόνια, τα MOOCs (Massive Online Open Courses – Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα) έγιναν πολύ δημοφιλή. Από το 2008, όταν προσφέρθηκε το πρώτο MOOC, ο αριθμός τους που είναι διαθέσιμα διεθνώς αυξάνεται συνεχώς. Το έτος 2012 θεωρήθηκε ως το «Έτος των MOOC» και οδήγησε σε μια έντονη συζήτηση για την ποιότητά τους ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Ένα mini-MOOC είναι ένα μάθημα διάρκειας 2-4 εβδομάδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή βασικών θεμάτων (π.χ. εισαγωγή στην κοινωνική ενσωμάτωση) ή / και για τη λήψη αποφάσεων (π.χ. ποιο πτυχίο πρέπει να επιλέξω;). Θα μπορούσε να είναι μια συντομευμένη έκδοση πλήρους κλίμακας MOOC.

Η ερευνητική ομάδα του DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργάνωσε το εργαστήριο " How to create a mini-MOOC - Πώς να δημιουργήσετε ένα mini-MOOC" κατά το συνέδριο ALL DIGITAL Summit 2018, το οποίο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 18 Οκτωβρίου 2018. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τον καθηγητή Βασίλη Βασιλειάδη, επιστημονικό συνεργάτης της ομάδας DAISSy και υποστηρίχθηκε από το έργο BRIGHTS, στο οποίο η ομάδα DAISSy συμμετέχει ως εταίρος.

Στόχος αυτού του εργαστηρίου ήταν να δώσει στους συμμετέχοντες μια γενική εικόνα των τρεχουσών τάσεων ανάπτυξης MOOC, των προκλήσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης και των ζητημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παρουσίαση του κ. Βασιλειάδη περιελάμβανε πολλά πρακτικά παραδείγματα, τα οποία έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αποκτήσουν μια εις βάθος άποψη των προβλημάτων και των πιθανών λύσεων. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, συζητήθηκαν ανοικτά θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του MOOC.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο του workshop ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.unite-it.eu/profiles/blogs/how-to-create-a-mini-mooc-workshop-all-digital-summit-2018

Πληροφορίες για το έργο BRIGHTS θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.brights-project.eu/en/ ή στην ιστοσελίδα της ομάδας DAISSy http://daissy.eap.gr/en/

 

 

 

 

Main Menu