Επιτυχημένη διεξαγωγή workshop με τίτλο «How to promote STEM education and training with Mobile and Internet of Things technologies» από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

 

Οι νέες τεχνολογίες, όπως ο κινητός υπολογισμός και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων - IoT, υπόσχονται να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Αλλά είναι οι πολίτες της κοινωνίας μας έτοιμοι να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από αυτές τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις; Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ένταξη στην επικείμενη ψηφιακή κοινωνία;

Η ερευνητική ομάδα του DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργάνωσε το εργαστήριο "How to promote STEM education and training with Mobile and Internet of Things technologies - Πώς να προωθήσετε την εκπαίδευση STEM και την κατάρτιση με τις τεχνολογίες κινητού υπολογισμού και Διαδικτύου των Πραγμάτων" κατά το συνέδριο ALL DIGITAL Summit 2018, το οποίο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 18 Οκτωβρίου 2018. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τον καθηγητή Αχιλλέα Καμέα και τον Δρ. Θεόδωρο Παναγιωτακόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη της ομάδας DAISSy, και υποστηρίχθηκε από το έργο UMI-Sci-Ed, το οποίο συντονίζεται από την ομάδα DAISSy.

Το εργαστήριο αποσκοπούσε στο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον αντίκτυπο των τεχνολογιών κινητού υπολογισμού και IoT σε οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και το επιχειρηματικό δυναμικό που αυτές προσφέρουν. Ο στόχος ήταν οι συμμετέχοντες όχι μόνο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς να μετασχηματίσουν τους οργανισμούς τους αλλά και να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις σχετικά με το θέμα ώστε να διαδώσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες στις κοινότητες και τις περιφέρειές τους.

Στο εργαστήριο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια μεθοδολογία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων STEM σε περιβάλλοντα τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η μεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα βασικά στοιχεία των τεχνολογιών UMI και με τα σενάρια STEM. Το εργαστήριο αυτό παρείχε μεθόδους και εργαλεία για τον τρόπο εκτέλεσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το σκοπό αυτό.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο του workshop ακολουθώντας τους συνδέσμους http://www.unite-it.eu/profiles/blogs/how-to-promote-stem-education-and-training-with-mobile-and και http://www.unite-it.eu/profiles/blogs/be-umique-put-your-hands-on-mobile-and-internet-of-things

Πληροφορίες για το έργο UMI-Sci-Ed θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://umi-sci-ed.eu/ ή στην ιστοσελίδα της ομάδας DAISSy http://daissy.eap.gr/en/

 

 

 

 

 

Main Menu