Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 1 ΘΕΣΗ)

 

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 1 ΘΕΣΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu