Νέο Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Διαφυλάσσοντας τις άυλες πολιτιστικές αξίες και κληρονομιά» από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

 

Το έργο SILVHER: Safeguarding Intangible Cultural values and heritage (Διαφυλάσσοντας τις άυλες πολιτιστικές αξίες και κληρονομιά) συγκεντρώνει 5 εταίρους προερχόμενους από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Τουρκία, κάτω από έναν κοινό στόχο, την ανάπτυξη ενός μαθήματος μεικτής μάθησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Το εκπαιδευτικό μονοπάτι που θα αναπτυχθεί στο έργο χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία όχι μόνο ως μέσο μάθησης, αλλά κυρίως ως μέσο ανάπτυξης ενός στρατηγικού τομέα με στόχο να υποστηρίξει τη διαδικασία αναγνώρισης της πολιτισμικής ταυτότητας στην Ευρώπη. Στο έργο συμμετέχει η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας και τη διάθεση του μαθήματος.

Περισσότερα για το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα της DAISSy http://daissy.eap.gr/en/

Μπορείτε να διαβάσετε για την εναρκτήρια συνάντηση και τις αρχικές δράσεις του έργου εδώ.

Main Menu