Ευρωπαϊκό βραβείο απονεμήθηκε στην ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

 

Κατά τη διεθνή εκδήλωση ALL Digital Summit 2018η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες 18 και 19 Οκτωβρίου, απονεμήθηκε στην ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ το πρώτο βραβείο Καλύτερου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Πόρου (Best Digital Resource) για το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Online Open Course – MOOC) με τίτλο Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling”, το οποίο αναπτύχθηκε το 2017 υπό την επίβλεψη ερευνητών της DAISSy στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου BRIGHTS.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο που ακολουθεί.

Ευρωπαϊκό βραβείο

Main Menu